Timepriser

Første individuelle samtale (75 min) – kr. 1450 kr

Påfølgende individuelle samtaler (50 min) – kr. 1150

Par/familiesamtaler, første samtale (90 min) – kr. 1650

Par/familiesamtaler, påfølgende samtaler (60 min) – kr. 1350

Veiledning (60 min) – kr. 1350

For nevropsykologiske undersøkelser gjelder andre betingelser og priser. Ta kontakt for nærmere drøfting og avklaring.

For andre psykologtjenester/oppdrag ta kontakt.

Betaling skjer ved bruk av kort eller VIPPS med mindre det er etablert egen avtale om dette med forsikringsselskap/arbeidsgiver e.l. 

Forsikringsgaranti:

Dersom du får utgiftene dekket av forsikringsselskap eller arbeidsgiver, må du medbringe garanti til første time. Hvis ikke må du selv legge ut i påvente av slik garanti.

Avbestilling:

Timer må avbestilles senest 24 timer før starttidspunktet på oppsatt time. Avbestillinger etter dette tidspunkt belastes i sin helhet uansett årsak.