Marit K. Sørlie

Psykologspesialist

Jeg tilbyr generelle psykologtjenester og tar imot de fleste henvendelser vedr samtaler/terapi.

Jeg ble ferdig utdannet psykolog i Bergen i 2000 og har mange års erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste som behandler, veileder, teamleder og fagansvarlig. Jeg har også jobbet som psykolog i PP-tjenesten og på helsestasjon, med barn, familier og voksne, og som prosjektleder og kommunepsykolog.

Jeg ble spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i voksen psykologi i 2007. Jeg har videreutdanning i kognitiv terapi, gruppeterapi, veiledning, traumebehandling m.m. 

Jeg har spesiell interesse for positiv psykologi og at alle mennesker har behov for mening og til å kjenne mestring ut fra sine forutsetninger. Jeg er opptatt av tema som tilknytning og relasjon, ansvar og frihet, selvfølelse og selvutvikling. Jeg har lang erfaring med å behandle sammensatte, og ofte kompliserte, psykologiske tilstander.

Ved å forstå hvordan tidligere hendelser har formet hvem vi er i dag, tror jeg vi blir mer i stand til å forstå hvorfor vi reagerer slik vi gjør, og vi kan ta mer aktiv kontroll over livet. Med en slik forståelse blir vi mer i stand til å lage varig endring, og et liv med mening.  Jeg tror at hvert menneske, uansett omstendigheter, er i stand til endring og vekst. Jeg fokuserer mer på å finne frem til den enkeltes styrker og personlige resurser, enn på sykdom.

Angst, selvkritikk, negative forventninger, tilbakevendende nedstemthet osv holder ofte liv i gamle mønster.  Selv når livssituasjonen ser helt fastlåst ut finnes muligheter. Samtaler/terapi kan bidra til å finne frem til personlige ukjente eller ubrukte sider, som er til hjelp på veien videre til positiv endring. 

Det er ulike årsaker til å oppsøke hjelp. Noen har behov for behandling av psykiske problemer, mens andre ønsker å øke sitt potensiale, komme seg videre av noe som holder en tilbake, og ønsker å få mer ut av livet.

Eksempler på aktuelle tema i samtaler/terapi:

Angst, uro, bekymringer, stress, søvnvansker, depresjon/nedstemthet, livskriser, sorg/tapsopplevelser, komme over brudd, traumer, selvbildeproblematikk, familieproblemer, ønske om å forbedre forhold til andre, karriere/utdanning/arbeidsrelaterte vansker, endre levevaner/uvaner, ønske om selvutvikling.

Veiledning: 

Jeg tilbyr også veiledning til psykologer i spesialisering og til annet helsepersonell.

Oppdatering april 2021: Det har vært stor pågang og det er for tiden ikke kapasitet for nye henvendelser.

marit@psykologgjovik.no

Tlf: 99477358