Håvard Sørlie

Psykologspesialist


Jeg tilbyr generelle psykologtjenester og samtaler/terapi. Jeg tilbyr også nevropsykologiske undersøkelser, samt rådgivning, veiledning og trening knyttet til kognitiv funksjon og mestring av hverdag, studier eller arbeid.

Jeg er utdannet psykolog fra Bergen i 1998 og har mange års erfaring fra spesialisttjeneste i flere fagfelt, både innen somatisk og psykisk helsetjeneste, samt i utdanningssystemet. Jeg har fra 2007 vært spesialist i klinisk psykologi og har min fordypning innen nevropsykologi.  

Jeg har spesiell interesse for stressrelaterte og helsepsykologiske problemstillinger, samt kognitiv, følelsesmessig og kroppslig selvregulering. 

Mitt utgangspunkt er at mine klienter skal oppnå mestring gjennom å få utviklet og benyttet sine psykologiske ressurser best mulig og samtidig kunne øke sin kapasitet til å håndtere belastninger. I en slik prosess kan det være nyttig å arbeide på flere nivåer, både med sortering, forståelse og selvaksept, men også å kunne lære seg å bruke nyttige verktøy og å etablere ferdigheter som kan benyttes på egenhånd i møte med de utfordringene en står ovenfor.

Jeg kan hjelpe personer med stressrelaterte plager, selvreguleringsvansker, kognitive vansker, angst, depresjon, søvnproblemer, personer med ønske om forbedret tilpasning og mestringsstrategier ved medisinske og/eller nevrologiske plager (f.eks. som et ikke-medikamentelt supplement til behandling av tilstander som påvirkes av stress og regulering som bl.a. hodepine, kronisk smerte, høyt blodtrykk, magesmerter m.m.). Jeg kan også hjelpe personer som har ønske om samtaler og verktøy for å oppnå personlige eller utdanningsmessige/yrkesmessige mål. Jeg kan ta på meg veiledningsoppdrag for psykologer og andre faggrupper. 

Oppdatering april 2021: Det har vært stor pågang og det er for tiden ikke kapasitet for nye henvendelser.

havard@psykologgjovik.no

Tlf: 95057949